۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

سیمای تزویر:مستند کهریزک واعتراف به بخشی از جنایات

Iran, The Kahrizak Case Part 1/3 ايران، پرونده كهريزك Sept 6 2009Iran, The Kahrizak Case Part 2/3 ايران، پرونده كهريزك Sept 6 2009Iran, The Kahrizak Case 3/3 ايران، پرونده كهريزك

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر