۱۳۸۸ شهریور ۴, چهارشنبه

آزادی:این ویدیوکلیپ بر روی جدیدترین و آخرین اثر هنرمند ارزنده میهن ما آقای پیمان سلطانی، رهبر ارکستر ملل ساخته شده است. این هنرمند گرانقدر دو ماه پیش


نظرات بعضی از هموطنان
ایران همیشه زنده و پایدار می ماند و تازیان بی هویتی که در راس آنان، روضه خوان سابق گورستان مشهد یعنی "سیدعلی گدای" سگ صفت فرمان میراند نخواهد توانست میهن ما را بیش از این ارثیه پدر خویش بپندارد.
* دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد*
استاد سلطانی گرانقدر و گرامی درودی صمیمانه از اعماق قلبهای تپنده ما تقدیم حضورتان.
ما حتا اگر کشته شویم، همانگونه که در سرود میهنی شما آمده؛ زنده می شویم زیرا دیگری جای ما را پُر می کند تا ابلیسان رو سیاه تازی تبار را از میهن براند.
(دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران)
وقتی به تاریخ عظیم ایرانمان و مردم همچون کوه استوار نگاه میکنم به روشنی میبینم که هیچ کسی،از تازیان حجاز تا مغول و دیگران نتوانستند و نخواهند توانست این مردم را به راهی که میخواهند سوق دهند ..1
همواره ما بودیم که آنها را متمایل به خود کردیم، ایمان داشته باش استوار تر از این هستیم که نشان میدهیم.پیروز باشی..2
استاد سلطانی گرامی درود بر شما.
ما سالهاست که در مبارزه با این رژیم اشغالگر تازی منش فریاد زده ایم: "می جنگیم، میمیریم، ذلت نمی پذیریم" و اینک شما به این فریادهای ما صحه گذاشته اید، سپاس...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر