۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

راه مبارزه را هرکسی نمی تواند برود

آقایان شما خود مقایسه کنید مبارزانی که تحت شدیدترین شکنجه ها روی عقیدشون استوار ماندند وکشته شدند حاضر نشدند به حرف حکومت گوش کنند در تاریخ ایران نامی ازشون باقی ماند
راه مبارزه را هرکسی نمی تواند برود

آقایان خوب بداند که گل سرخهای ایران هرگز فراموش نخواهند شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر