۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه

دانشجويان غيور دانشگاه شريف با شعار مرگ بر ديكتاتوربه استقبال لاريجاني رفتند


خبرنگارآژانس ايران خبر , تهران دانشگاه شريف : ساعت 1400 لاريجاني وارد سالن دانشگاه شريف شد دانشجويان شروع به هو كردن وي كردند , دانشجويان شعار دادند دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد و بعد همه دانشجويان سالن را ترك كردند . دربيرون محوطه دانشجويان غيور درحال شعاردادن هستند .آنها يك صدا فرياد ميزنند :
مرگ بر ديكتاتور
دولت كودتا استعفا استعفا
لازم به ذكر است كه تعداد بسيجي ها درداخل سالن 50 نفر بود .تعداد دانشجويان كه دربيرون محوطه در حال شعار دادن هستند در حال افزايش است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر