۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

سرود یار دبستانی من - تصویر حالت نگتاتیو شده تا چهره ها شناسایی نشوند


ریزش متن نامه ی پرینت شده دکتر عبد الکریم سروش به آقای خامنه ای - شکنجه تجاوز دیگر اثر ندارد - یا حسین میر حسین - تصویر حالت نگتاتیو شده تا چهره ها شناسایی نشوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر