۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه

نمونه هائی از استقبال هموطنان از 22 بهمن 1388 در نقاط مختلف ایران

http://www.youtube.com/watch?v=L8jOOuRMcZE

Iran Exclusive - Tehran 11 Feb 2010 Protest P13حمله به مهدی کروبی در روز ۲۲ بهمن


میدان آزادی پر از خالی!
نمایش عجز حکومت که حتی نتوانسته دویست هزار نفر برای پُر کردن میدان آزادی جمع کند. این حکومت روی سرنیزه نشسته است.


ضیافت سفیر جمهوری اسلامی درلندن به کابوس او و مهمانانش بدل شد
http://www.youtube.com/watch?v=htdRSv6ZRIs


http://www.youtube.com/watch?v=xiPPaQi-VFA

مهم- حمله به مهدی کروبی در روز ۲۲ بهمنشعار رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم در مقابل متروي صادق


بزرگترین تجمع سبز در ۸ ماه گذشته - بیش از ۴۰۰۰ نفر در سرمای صفر با عرض معذرت از کیفیت بد فیلم موبایلی

http://www.youtube.com/watch?v=KkKqzuzxv8Mhttp://www.youtube.com/watch?v=OAAweYzkRYs&feature=player_embedded

فیلم : آماده کردن مواد غذایی برای پخش -21 بهمن

Musical Iran Revolution
http://www.youtube.com/watch?v=quPXg_GoTOkفراخوان دهه فجر و 22 بهمن تهران سبز تظاهرات بسیجی ایران کربی موسوی جنبش
http://www.youtube.com/watch?v=fL_hd0FslEkhttp://www.youtube.com/watch?v=s8liFLWQzHI

Iran Tehran 11 Feb 2010 Aryashahr Protest & Clashes 25

گریز مردم از حمله نیروهای دولتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
http://www.youtube.com/watch?v=3zL41xPe4achttp://www.youtube.com/watch?v=dIogGGeoA94

تا بهمن 88 دیکتاتور و بت بزرگ را در هم خواهیم شکست و عدالت را در کشور برپا خواهیم کرد.
آری
ما را بکشید ما بیشماریم و با کشتن ما اهدافمان بزرگتر و تلاشمان برای بدست آوردن آزادی و عدالت بیشتر می شود
این شمائید که اندکید و باید بهراسید
مطمئن باشید که بر سر میز محاکمه خواهید نشست پس بیش از این پرونده خود را سنگین نکنید.


http://www.youtube.com/watch?v=wNhEoJv8Xko
آخرین مراسم شا م به مناسبت دهه فجر در مسجد امام علی‌ وین را به شا م زجر تبدیل کردیم


http://www.youtube.com/watch?v=-fN1WwUEKco

برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، همه باهم پیش به سوی 22بهمن سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر