۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

31jan 2010- 1388نوفل لوشاتو و کتک خوردن سفیر رژیم11 توسط پلیس بهمن


آهنگی به زبان ترکی‌ آذربایجانی برای میرحسین موسوی

خامنه ای ننگ و مرگ بر نیرنگ تو

آهنگی برای ندا از یک گروه خارجی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر