۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

1391شاد باش نوروز سربازان اسرائیلی " نسرین هاشهاش " فلسطینی8 ساله" را که درکمپ پناهجویان

 " فاوار " را با اصابت گلوله لاستیکی در روز 28 مارس 2006 زخمی کردند