۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

آگاهی وهشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید


هم میهن گرامی

برای بازداری ازتهدیدهای بیشرمانه قرون وسطائی وبراه انداختن جنگ خانمانسوزی دیگردرپخش وامضا این نامه سرگشاده پشتیبانی وهمیاری کنید. نام خود را دردادخواست( Petition)  اضافه کنید


۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

1391شاد باش نوروز سربازان اسرائیلی " نسرین هاشهاش " فلسطینی8 ساله" را که درکمپ پناهجویان

 " فاوار " را با اصابت گلوله لاستیکی در روز 28 مارس 2006 زخمی کردند

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

دکتر حسين فاطمی در میان افسران خوشحال «دادگاه »ارتش شاهنشاهی .
جائیکه ملیون ، میهن دوستان و ایرانیان آزادیخواه را محکوم بجوخه اعدام میکردنند