۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

دکتر حسين فاطمی در میان افسران خوشحال «دادگاه »ارتش شاهنشاهی .
جائیکه ملیون ، میهن دوستان و ایرانیان آزادیخواه را محکوم بجوخه اعدام میکردنند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر